ΤΟ ΕΡΓΟ

Δείτε αναλυτικά το έργο της Ένωσης

ΜΑΖΙ 111 32

Καλέστε στο 111 32, για υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και το φάρμακο, καθώς και τα δικαιώματά σας

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις της Ένωσης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δείτε τα μέλη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Οι ασθενείς και οι πολίτες ενώνουμε τη φωνή μας

Μοιραζόμαστε το όραμα που συμπυκνώνεται στη φράση “Υγεία για Όλους”. Διεκδικούμε να ακουστεί ισότιμα η φωνή μας. Προτείνουμε και υποστηρίζουμε πολιτικές που βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση και υλοποιούνται με κοινωνικές συμμαχίες. Φέρνουμε στο επίκεντρο τον ενδυναμωμένο ασθενή που συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του. Αναδεικνύουμε την πρόληψη, την αγωγή και την προαγωγή υγείας σε θεμελιώδεις προτεραιότητες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Διεκδικώντας Υγεία για Όλους

  • Με εφαρμογή πολιτικών που βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση
  • Με δίκαιη και αποδοτική κατανομή και χρήση των πεπερασμένων πόρων
  • Με τη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
  • Με έμφαση στη δημόσια υγεία και την πρόληψη
  • Με σχεδιασμό και υλοποίηση μίας μακρόπνοης στρατηγικής
  • Με αξιολόγηση των πολιτικών, των υπηρεσιών, των υποδομών και των παρόχων

Άξονες Δράσεων

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας δραστηριοποιείται στους παρακάτω άξονες

Θεσμικός και ισότιμος ρόλος

Διεκδικούμε τη θεσμική αναγνώριση του ισότιμου ρόλου των ασθενών σε όλες τις διαδικασίες χάραξης, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών υγείας

Προάσπιση δικαιωμάτων

Υπηρετούμε το θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε πολίτη στην υγεία και στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.

Τεκμηριωμένες προτάσεις

Διαβουλευόμαστε και υποβάλλουμε δημόσια θέσεις και προτάσεις για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Προαγωγή της συνεργασίας

Δημιουργούμε το ζωτικό χώρο για το συντονισμό και την εμβάθυνση της συνεργασίας των συλλόγων ασθενών σε όλη την Ελλάδα.

Ενδυνάμωση

Προάγουμε την εγγραμματοσύνη υγείας με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων πρόσβασης, κατανόησης και αξιολόγησης των ιατρικών πληροφοριών.

Ευαισθητοποίηση

Εργαζόμαστε για την υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα που σχετίζονται με την ατομική και τη δημόσια υγεία.

Συνεργασίες

ΔΙΚΤΥΟ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Δείτε περισσότερα για το Δίκτυο της Ένωσης, τις συνεργασίες και τους υποστηρικτές της