';

Διαδικτυακό σεμινάριο για τους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα στην εποχή του covid-19