';

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας για τη αποκλειστική διάθεσή αντιβιοτικών με ιατρική συνταγή