';

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας συμμετείχε σε συνεδρίαση της Βουλής για την ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία