Πρόσβαση των ασθενών σε περισσότερες θεραπευτικές επιλογές

H Ένωση Ασθενών Ελλάδας χαιρετίζει την πρόσφατη ένταξη στη θετική λίστα 195 νέων φαρμάκων, στα οποία περιλαμβάνονται κυρίως γενόσημα και βιοομειδή. Η έγκριση αποζημίωσης των συγκεκριμένων σκευασμάτων διευρύνει το φάσμα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρόσβαση των ασθενών σε περισσότερες θεραπευτικές επιλογές.