25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακλήσεις μη ασφαλών προϊόντων, Τα νέα για το φάρμακο

Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Την ανάκληση των παρτίδων του συνημμένου πίνακα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας MDD Class IΙa, Lasertube (Rubber) Ανθεκτικός σε λέιζερ σωλήνας με αεροθάλαμο, ενδοτραχειακός σωλήνας για χειρουργική με λέιζερ λόγω αναφορών που δηλώνουν ότι το έλασμα προστασίας από το λέιζερ έχει διαχωριστεί μερικώς ή/ και έχει αποκολληθεί ελαφρώς στις άκρες σε παρουσία υγρασίας.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.