Μια τετραετία διεκδικήσεων, μεγάλων υγειονομικών προκλήσεων, έρευνας, τεκμηριωμένης πληροφόρησης και επικοινωνιακών δράσεων, με πυξίδα τις καθημερινές ανάγκες των χρονίων ασθενών.

Κι ένα ταξίδι ζύμωσης και διαβουλεύσεων 8 και πλέον ετών που προσέθεσε ένα μεγάλο σύμμαχο για κάθε ασθενή, στην αυγή μιας πρωτοφανούς πανδημίας.

Δράσεις εξωστρέφειας, ενδυνάμωσης και συνηγορίας, κατάθεση ερευνών, αλλά και καμπάνιες ευαισθητοποίησης στον πρώτο διετή απολογισμό δράσεων της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Κάθε χρόνο κατά την διάρκεια την πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ανακοινώνεται ο οικονομικός απολογισμός του έτους που πέρασε και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος. Επίσης σε μία από τις πρώτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. κάθε έτους ψηφίζονται αυτά τα στοιχεία τα οποία πλέον θα ψηφιοποιούνται και θα δημοσιεύονται μέσω της σελίδας μας.