Το έργο “Δικαιώματα στην Πράξη: προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων ασθενών στην Ελλάδα” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και εταίρο την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Cohesion Network 2gether. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ.

Στόχοι Έργου

Ανάγκες που Στοχεύονται

Ευπαθείς ομάδες ασθενών

Ανασφάλιστοι, άποροι, γεωγραφικά απομακρυσμένοι, καθώς και ηλικιωμένοι, γυναίκες, μετανάστες, αλλά και οργανώσεις αντιπροσώπευσης ασθενών

Τοπικοί φορείς

Περιφέρειες, Δήμοι, ΥΠΕ, και ΟΚοιΠ που ασχολούνται με θέματα που άπτονται πολιτικών υγείας

Εθνικοί φορείς

Φορείς χάραξης πολιτικών υγείας σε εθνικό επίπεδο, όπως Υπουργεία, Αρμόδιες επιτροπές, Βουλή των Ελλήνων

Μεθοδολογία

Ενδυνάμωση και ενημέρωση πιο ευπαθών ομάδων ασθενών

Εμπλοκή κοινωνικών και πολιτειακών εταίρων χάραξης πολιτικών υγείας (τμήματα σχετικών Υπουργείων, σχετικοί πολιτειακοί φορείς, 6 δήμοι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σχετικές κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.)

Φορέας Υλοποίησης & Εταίρος Έργου

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι ο φορέας υλοποίησης και αναλαμβάνει τους άξονες του έργου που σχετίζονται με τη χαρτογράφηση και ανάλυση νόμων, τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τα δικαιώματα ασθενών και την κατάθεση προτάσεων συνηγορίας.

Η Co2gether, ως εταίρος του έργου, είναι υπεύθυνη για κατ’ οίκον παρεμβάσεις σε ευπαθείς ομάδες ασθενών, τη δωρεάν συμβουλευτική γύρω από αυτά τα θέματα και την εκπόνηση τοπικών βιωματικών σεμιναρίων.

Για περισσότερες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας,

τηλεφωνικά στο 210 3223300, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: [email protected]