Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Alzheimer 2020 ξεκινά κύκλο ενημέρωσης

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας, ως εξειδικευμένος φορέας σε θέματα άνοιας που λειτουργεί στη Χαλκίδα από το 2009, θα ενημερώνει το κοινό για τη χορηγία ΔΩΡΕΑΝ

Μοιρασου