Έκδοση της Σκυτάλης για τα θέματα Πρόνοιας των μεταμοσχευμένων καρδιάς-πνεύμονα και βαρέως καρδιο-πνευμονοπαθών

Με χαρά η ΣΚΥΤΑΛΗ ανακοινώνει την έκδοση ενημερωτικού εγχειριδίου με όλα τα θέματα πρόνοιας των μεταμοσχευμένων καρδιάς, πνευμόνων αλλά και των βαρέως καρδιοπνευμονοπαθών ασθενών. Είναι μια προσπάθεια του συλλόγου μας

Μοιρασου