Οι δράσεις της Πανθεσσαλικής Ένωσης Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

ΔΡΑΣΗ 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ • ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ

Μοιρασου