25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακοινώσεις, Τα νέα της Ένωσης

Διαδικτυακή συζήτηση «Η Ψηφιακή Υγεία στην Ελλάδα»

Post placeholder image

Tην Πέμπτη 24/10/2020, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ) και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας διοργάνωσαν διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «H Ψηφιακή Υγεία στην Ελλάδα».

Οι δύο βασικές θεματικές ενότητες της συζήτησης αφορούσαν στις προοπτικές της Ψηφιακής Υγείας στη χώρα μας καθώς επίσης και στις προκλήσεις που απαντώνται στην ελληνική πραγματικότητα.

Την εκδήλωση τίμησαν με τη συμμετοχή τους ερευνητές, κλινικοί ιατροί, εκπρόσωποι ενώσεων ασθενών, μηχανικοί πληροφοριακών συστημάτων και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Ψηφιακής Υγείας.

Εστιάζοντας στις προοπτικές και τη δυναμική της ψηφιακής υγείας στη χώρα μας, η συζήτηση ανέδειξε σημαντικές πρωτοβουλίες, τόσο σε επίπεδο ανάλυσης δεδομένων, όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των ασθενών και της κλινικής πράξης (απομακρυσμένη υποστήριξη ασθενών, telemonitoring, μητρώα ασθενών κλπ.). Παράλληλα, αναφέρθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες ανάπτυξης υποδομών που αποδεικνύουν ότι η χώρα διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία καθώς επίσης και σημαντικά επιτεύγματα (πχ. υλοποίηση μηχανισμού άυλης συνταγογράφησης).

Αναφορικά με προκλήσεις που αντιμετωπίζει το οικοσύστημα της ψηφιακής υγείας, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι αυτές είναι πολύπλευρες και εκτείνονται πέρα από τα αμιγώς τεχνικά ζητήματα φτάνοντας στην πρόσληψη του θέματος, αλλά και τις προσδοκίες των πολιτών, των επαγγελματιών του χώρου της υγείας και των αρχών.

Συνοψίζοντας, η συζήτηση εστίασε στην έλλειψη τεχνικών υποδομών και συστηματικής χρηματοδότησης, αλλά ανέδειξε επίσης νομικές, ηθικές, οργανωτικές και διαχειριστικές πτυχές, καθώς και ζητήματα εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και προαγωγής τόσο του αλφαβητισμού υγείας (health literacy) όσο και του ψηφιακού αλφαβητισμού (digital literacy). Τέλος, συμφωνήθηκε η ανάγκη ανεύρεσης ενός modus vivendi μέσω της οργάνωσης ενός θεσμικού διαύλου επικοινωνίας και διαλόγου. Ο απώτερος στόχος είναι η σύσταση ενός θεσμικού δημόσιου φορέα ο οποίος θα διαχειρίζεται την πρόσβαση σε δεδομένα υγείας με τρόπο διαφανή και με βασικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Τα οφέλη μιας τέτοιας διαδικασίας θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για την έρευνα, τη χάραξη πολιτικών υγείας αλλά και για άλλες μορφές αξιοποίησης αυτών των δεδομένων προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας γενικότερα.