Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι αφοσιωμένη στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των χρόνια ασθενών μέσω συνεκτικών δράσεων και αποφασιστικών προσπαθειών. Μέσω επιστολών προς θεσμικά όργανα και εκπροσώπους, η Ένωση καταδεικνύει τη σημασία της ανοικτής επικοινωνίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν τη ζωή των ασθενών.

Οι δράσεις διεκδίκησης αντικατοπτρίζουν την αποφασιστικότητα της Ένωσης να επηρεάσει θετικά το νομοθετικό και πολιτικό περιβάλλον προς όφελος των χρόνια ασθενών. Σε κάθε βήμα, η Ένωση παραμένει δίπλα στους ασθενείς, αγωνιζόμενη για δικαιοσύνη και ισότητα στον τομέα της υγείας.