Δίκτυο & Συνεργασίες

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, ως Μη – Κερδοσκοπικός Οργανισμός, με δράση πανελλήνιας εμβέλειας, στοχεύει στην εδραίωση της όχι μόνο στο πλαίσιο της χώρας, αλλά και σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο. Συνεργασίες και ένταξη στο δυναμικό φορέων με τέτοια εμβέλεια, ενισχύει τις δράσεις δικτύωσης.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, είναι μέλος στους εξής φορείς:

European Patients’ Forum (EPF) – https://www.eu-patient.eu/

European Public Health Alliance (EPHA) – https://epha.org/

International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO) – https://www.iapo.org.uk/