ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Office Manager

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Office Manager

Η Φωτεινή Μαραγκού είναι επιστήμονας κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής με μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομία, την Διοίκηση και την Πολιτική Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Από το 2020 εργάζεται στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας, την εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας, στα πεδία της επικοινωνίας και του συντονισμού του έργου των μελών της, καθώς και της πολιτικής της υγείας. Από τη θέση αυτή υπηρετεί το όραμα για ενεργή συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και για παροχή υπηρεσιών υγείας στη βάση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης. Στην επαγγελματική της διαδρομή μέχρι τώρα, έχει εργαστεί στον κοινωνικοασφαλιστικό τομέα (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Φαρμακευτικών Εργασιών-Τ.Α.Υ.Φ.Ε.) και στον φαρμακευτικό κλάδο στο τομέα της Πολιτικής Υγείας.