Το έργο “Δικαιώματα στην Πράξη: προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων ασθενών στην Ελλάδα” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και εταίρο την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Cohesion Network 2gether. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ.

Στόχοι Έργου

Ανάγκες που Στοχεύονται

Ευπαθείς ομάδες ασθενών

Ανασφάλιστοι, άποροι, γεωγραφικά απομακρυσμένοι, καθώς και ηλικιωμένοι, γυναίκες, μετανάστες, αλλά και οργανώσεις αντιπροσώπευσης ασθενών

Τοπικοί φορείς

Περιφέρειες, Δήμοι, ΥΠΕ, και ΟΚοιΠ που ασχολούνται με θέματα που άπτονται πολιτικών υγείας

Εθνικοί φορείς

Φορείς χάραξης πολιτικών υγείας σε εθνικό επίπεδο, όπως Υπουργεία, Αρμόδιες επιτροπές, Βουλή των Ελλήνων

Μεθοδολογία

Micro επίπεδο:

Ενδυνάμωση και ενημέρωση πιο ευπαθών ομάδων ασθενών

Meso & Macro επίπεδο:

Εμπλοκή κοινωνικών και πολιτειακών εταίρων χάραξης πολιτικών υγείας (τμήματα σχετικών Υπουργείων, σχετικοί πολιτειακοί φορείς, 6 δήμοι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σχετικές κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.)

Εταίροι έργου

Για περισσότερες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας

είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 210 3223300,

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: [email protected]