Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

    Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

    Η Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη είναι καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο δημόσιο δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο της κοινωνικής προστασίας. Είναι μέλος του ΔΣΑ, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το 1997 και δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα δημοσίου και ασφαλιστικού δικαίου και δικαίου της υγείας. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και σε εταιρείες. Έχει υπηρετήσει ως: Σύμβουλος του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης το 2002-2003, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, υπεύθυνη για θέματα κοινωνικής προστασίας, στην περίοδο 2003-2008, μέλος της Επιτροπής των Καθηγητών του ΕΚΠΑ για την νομοτεχνική επεξεργασία του νομοσχεδίου που αργότερα ψηφίσθηκε ως Ν. 3029/2002, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Κοινωνικών Εταίρων για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση (Ν. 3863/2010), αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) (2012- 2014), αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (2014-2016), μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Ελλάδος (2016-2019),  μέλος της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση της επικουρικής ασφάλισης (2019), της επιτροπής για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (2020). Έχει επίσης εργασθεί ως εμπειρογνώμονας για την ΟΚΕ και τον ΣΕΒ και του MISSOC. Είναι μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων.

    Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στο οποίο περιλαμβάνονται τα βιβλία  Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 3 εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2019, To Δημόσιο δίκαιο της υγείας, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2η έκδ. 2016,  Η εξέλιξη στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης, περισσότερη αγορά και περισσότερο κράτος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, «Η επικουρική κοινωνική ασφάλιση στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002,  και πλήθος άρθρων.