Χαραλάμπους Σωτήρης

Επιτροπή Ελέγχου και Διαφήμισης του ΕΟΦ

 

Εύη Ορφανού

Επιτροπή Ελέγχου και Διαφήμισης του ΕΟΦ

 

Δέδες Νίκος

Επιτροπή Δεοντολογίας για τις κλινικές μελέτες

Επιτροπή Παρακολούθησης για τη φαρμακευτική δαπάνη

φεκ 297 ΟΔΔΥ/2023

Αθανασίου Δημήτρης

Επιτροπή Παρακολούθησης για τη φαρμακευτική δαπάνη

αναπληρωματικός

Καλαμίτσης Γιώργος

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη Δημόσια Υγεία

 

Δεδες

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη Δημόσια Υγεία

 

Κοντοπίδης Δημήτριος

Εθνική Επιτροπή Σπάνια Νοσήματα

Αναπληρώτρια έυη Ορφανού

Δέδες Νίκος

Ομάδα Εργασίας Ψηφιακός μετασχηματισμός αβαθμιας φροντίδας

 

Δέδες Νίκος

Ομάδα Εργασίας Απογευματινά Χειρουργεία

Άρθρο 55 Ν. 4931/2020 (Άρθρο 9 Ν. 2889/2001)

Σαμουηλίδης Τάσος

Επιτροπή Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

 

Βάσω Βακουφτσή

Επιτροπή Παρακολούθησης Ελλείψεων Φαρμάκων

 

Δημήτρης Κοντοπίδης

Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας ΚΕΣΥ

 

Ζωή Γραμματόγλου

Εθνική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας

Ιωαννίδου Χρυσούλα αναπληρωματική

Κατερίνα Κουτσογιάννη

Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη των Κλινικών Μελετών και της Βιοϊατρικής Έρευνας στη Χώρα