Η αιμοδοσία παραμένει μια σημαντική πηγή αίματος και συστατικών αίματος τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Οι δωρεές αίματος αποτελούν βασικό συστατικό στη διαχείριση πολλών ασθενειών. Είναι η κύρια σωτηρία για ένα άτομο με απώλεια μεγάλου όγκου αίματος από ατυχήματα, αιμορραγίες ή χειρουργική επέμβαση. Η διαθεσιμότητα και η ασφάλεια του αίματος παραμένουν ανεπαρκείς για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση αίματος και συστατικών αίματος. Η στρατολόγηση και η διατήρηση δωρητών είναι προτεραιότητες για τους οργανισμούς συλλογής αίματος (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας)

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας επιθυμούν να διερευνήσουν περαιτέρω τρόπους βελτίωσης του τοπίου αιμοδοσίας στην Ελλάδα, όπως:

  • να στρατολογούν και να διατηρούν επαρκείς τακτικούς εθελοντικούς μη αμειβόμενους αιμοδότες, να κατανοούν τα κίνητρα και τα εμπόδια και τα επίπεδα γνώσεων των αιμοδοτών.
  • να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δωρεά αίματος ως η πιο σίγουρη προσέγγιση για να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή ασφαλούς αίματος για την κάλυψη των εθνικών αναγκών για αίμα.

Απώτερος στόχος είναι οι πληροφορίες να βοηθήσουν στην δημιουργία μιας στρατηγικής κοινωνικής αφύπνισης, αναγνωρίζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την εθελοντική αιμοδοσία στην χώρα.