Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας με τη συνδρομή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Σκοπός της είναι να αποτυπώσει το έργο των συλλόγων ασθενών, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και κάποιες πιθανές λύσεις που θα συμβάλλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Η συλλογή των δεδομένων έγινε την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2022, με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου, μέσω πλατφόρμας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν ανώνυμη, ενώ στην έρευνα συμμετείχαν 48 σύλλογοι ασθενών.