Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε το 2021 από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο διαμοιράστηκε στα μέλη της Ένωσης και ευρύτερα σε ασθενείς στην κοινότητα. Στόχος ήταν να καταγραφούν τόσο οι ανάγκες των ασθενών εν μέσω της πανδημίας, όσο και τα αίτια μη κάλυψης αυτών λόγω των υφιστάμενων συνθηκών διαβίωσης.

Συμπεράσματα:

  • Οι πολίτες αναβάλλουν τις δραστηριότητες οι οποίες έχουν σχέση με την κλασική παθολογία και χειρουργική.
  • Ως κύρια αίτια προσδιορίζονται ο φόβος για την έκθεση στον ιό και η πίεση που ασκείται στο υγειονομικό σύστημα.
  • Η αργοπορημένη φροντίδα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην έκβαση της νόσου, λόγω μη έγκαιρης ανταπόκρισης και έγκαιρης φροντίδας στο πλαίσιο του υγειονομικού συστήματος.
  • Η σχετική βιβλιογραφία εκτιμά ότι το φαινόμενο θα εκφραστεί πολύ σύντομα σε μια υπερβάλλουσα θνησιμότητα από άλλες αιτίες, οι οποίες όμως θα οφείλονται στα εμπόδια της πανδημίας.

• Η απειλή αφορά κυρίως σε χρόνια νοσήματα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως πρόσθετο φορτίο, αλλά ετεροχρονισμένα.