Κάθε χρόνο κατά την διάρκεια την πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ανακοινώνεται ο οικονομικός απολογισμός του έτους που πέρασε και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος. Επίσης σε μία από τις πρώτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. κάθε έτους ψηφίζονται αυτά τα στοιχεία τα οποία πλέον θα ψηφιοποιούνται και θα δημοσιεύονται μέσω της σελίδας μας.

Έξοδα 2020

Έσοδα 2020

Λειτουργικά22.317,02 €
Δράσεων61.603,31 €
Διοικητικά41.391,63 €
Φαρμακευτικές Εταιρίες237.291,51 €
Λοιπές Ιδιωτικές Εταιρίες23.720,00 €

Έσοδα 2019

Φαρμακευτικές Εταιρίες28.000,00 €

 

Έξοδα 2019

Λειτουργικά71,00 €
Διοικητικά186,00 €