Μια διετία διεκδικήσεων, μεγάλων υγειονομικών προκλήσεων, έρευνας, τεκμηριωμένης πληροφόρησης και επικοινωνιακών δράσεων, με πυξίδα τις καθημερινές ανάγκες των χρονίων ασθενών.
Κι ένα ταξίδι ζύμωσης και διαβουλεύσεων 8 και πλέον ετών που προσέθεσε ένα μεγάλο σύμμαχο για κάθε ασθενή, στην αυγή μιας πρωτοφανούς πανδημίας.
Δράσεις εξωστρέφειας, ενδυνάμωσης και συνηγορίας, κατάθεση ερευνών, αλλά και καμπάνιες ευαισθητοποίησης στον πρώτο διετή απολογισμό δράσεων της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Κάθε χρόνο κατά την διάρκεια την πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ανακοινώνεται ο οικονομικός απολογισμός του έτους που πέρασε και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος. Επίσης σε μία από τις πρώτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. κάθε έτους ψηφίζονται αυτά τα στοιχεία τα οποία πλέον θα ψηφιοποιούνται και θα δημοσιεύονται μέσω της σελίδας μας.

Έξοδα 2022

Έσοδα 2022

Λειτουργικά36.763,30 €
Δράσεων358.028,87 €
Διοικητικά48.759,08 €
Χορηγίες Φαρμακευτικών εταιρειών222.858,40 €
Δωρεές Φαρμακευτικών εταιρειών61.000,00 €
Δωρεές Κοινoφελών Ιδρυμάτων45.263,31 €
Δωρεές ιδιωτικών εταιρειών1.000,00 €
Δωρεές Προσώπων3.375,00 €
Δωρεές Ενώσεων Σωματείων300,00 €
Αντιλογισμοί2.489,37 €
Συνδρομές Μελών570,00 €

Έξοδα 2021

Έσοδα 2021

Λειτουργικά30.597,42 €
Δράσεων278.307,32 €
Διοικητικά51.824,23 €
Χορηγίες Φαρμακευτικών εταιρειών212.683,80 €
Δωρεές Φαρμακευτικών εταιρειών147.000,00 €
Δωρεές Κοινoφελών Ιδρυμάτων57.206,27 €
Δωρεές λοιπών εταιρειών5.000,00 €
Χορηγίες λοιπών εταιρειών2.480,00 €
Αντιλογισμοί378,70 €

Έξοδα 2020

Έσοδα 2020

Λειτουργικά22.317,02 €
Δράσεων61.603,31 €
Διοικητικά41.391,63 €
Φαρμακευτικές Εταιρίες237.291,51 €
Λοιπές Ιδιωτικές Εταιρίες23.720,00 €

Έσοδα 2019

Φαρμακευτικές Εταιρίες28.000,00 €

 

Έξοδα 2019

Λειτουργικά71,00 €
Διοικητικά186,00 €