25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακοινώσεις, Τα νέα της Ένωσης

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη συμπερίληψη της νευρολογικής υγείας στο EU4Health της Ε.Ε.

Post placeholder image

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας προσυπογράφει την κοινή πρωτοβουλία ευρωπαϊκών φορέων για την ανάγκη συμπερίληψης της νευρολογικής υγείας στο πρόγραμμά EU4Health. Οι νευρολογικές διαταραχές συμπεριλαμβάνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στα πέντε σοβαρότερα μη μεταδιδόμενα νοσήματα μαζί με την ψυχική υγεία. Στην κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναδείξει στις προτεραιότητες του προγράμματος το συγκεκριμένο υγειονομικό τομέα.

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νευρολογικών Συνδέσμων και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τρόφιμων Στέλλα Κυριακίδου.

 

Αγαπητή Επίτροπε κ. Κυριακίδου,

Ποτέ ως τώρα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη η σημαντικότητα της καλής υγείας ως αξία, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και πέρα από αυτήν. Αυτό το αδιαμφησβήτητο γεγονός είναι απαραίτητο να εκφράζεται στον βαθμό που του αρμόζει στην προσοχή και την προτεραιότητα που έχει η δημόσια υγεία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – η κρίση του COVID-19 «μας έχει ανοίξει τα μάτια» στην πραγματική αξία της δημόσιας υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Νευρολογικών Συνδέσμων και η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νευρολογίας:

 • Καλωσορίζουν την πρόσφατη ανακοίνωση του νέου, αυτοδύναμου προγράμματος EU4Health, το οποίο εμπεριέχει την σημαντική αύξηση στον οικονομικό του προϋπολογισμό των 9.4 δις. ευρώ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό μπορεί να θέσει τα θεμέλια για μια Ένωση που παρέχει περισσότερα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το «Προφίλ Υγείας ανά Χώρα 2019» που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδεικνύει την ιδιαίτερη αξία της προώθησης της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών.
 • Ελπίζουν ότι τα μέλη κράτη της ΕΕ θα λάβουν υπόψιν τους την παραχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων στην ΕΕ στον τομέα της υγείας· έχοντας την κατανόηση ότι αυτό θα συνεισφέρει άμεσα στην καλύτερη υγεία των πολιτών, σε περισσότερο ανθεκτικά συστήματα υγείας σε βάθος χρόνου και ισχυρότερες οικονομίες για κάθε χώρα.
 • Εκτιμούν το γεγονός ότι το πρόγραμμα EU4Health αναγνωρίζει τον αντίκτυπο των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. Συμφωνούμε ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας της ΕΕ.

Παράλληλα, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση SANTE (Υγείας και Ασφάλειας τροφίμων) δεν έχει συμπεριλάβει την νευρολογική υγεία στην απάντησή της σε σχέση με τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα και δεν φαίνεται να έχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμά της. Αυτό επιβεβαιώθηκε στην απάντηση στην γραπτή ερώτηση του κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2020.

Αυτό είναι δύσκολο να το κατανοήσει κανείς εάν λάβει υπόψιν του τα δεδομένα που αποδεικνύουν τον πολύ υψηλό επιπολασμό και την σοβαρή επιβάρυνση των νευρολογικών ασθενειών. Η επιβάρυνση αυτή δεν αφορά μόνο τα συστήματα υγείας αλλά έχει και γενικότερες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Πολλές από αυτές τις ασθένειες προσβάλουν τους εργαζόμενους και όχι αποκλειστικά τους ηλικιωμένους. Για την ακρίβεια οι νευρολογικές ασθένειες είναι η πρώτη αιτία αναπηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο, και η δεύτερη αιτία θνησιμότητας. Μεταξύ των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων οι εγκεφαλικές παθήσεις δημιουργούν την μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Ευρώπη και ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το ότι τα νούμερα αυτά αυξάνονται. (Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στο παράρτημα.)

Η ιστοσελίδα του SANTE, σχετικά έγγραφα και τώρα λεπτομέρειες του προγράμματος EU4Health επανειλημμένως δηλώνουν ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, οι χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις και ο διαβήτης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αναπηρίας, ασθένειας, συνταξιοδότησης για λόγους υγείας, και προώρου θανάτου στην Ένωση. Αν και αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι η πλήρης εικόνα. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί με αποφασιστικότητα το συγκεκριμένο αφήγημα και με προβληματισμό τονίζουμε ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψιν τις σημαντικές εξελίξεις στις προτεραιότητες της παγκόσμιας υγείας όπου τα Ηνωμένα Έθνη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχουν προσθέσει τις νευρολογικές διαταραχές στα πέντε σοβαρότερα μη μεταδιδόμενα νοσήματα μαζί με την ψυχική υγεία.

Αυτή η έμφαση στην νευρολογική υγεία τονίστηκε στην πρόσφατη εμπεριστατωμένη αναφορά του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, στην οποία ανέφερε:

«οι υπάρχουσες δεσμεύσεις σε «υψηλό επίπεδο» αποφάσεων – όπως η ατζέντα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι πολιτικές όσων αφορά τα Μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα και την Καθολική Υγειονομική Περίθαλψη – δεν έχουν αποδώσει στις νευρολογικές διαταραχές την προτεραιότητα που τους αρμόζει σε επίπεδο εθνικών πολιτικών και υστερούν στο να θέσουν επιτεύξιμες διεθνείς δεσμεύσεις με στόχο την μείωση της επιβάρυνσης που προκαλείται από τις νευρολογικές ασθένειες.»

Επομένως, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει συνδέσεις καίριας σημασίας ανάμεσα στην νευρολογική υγεία και τις δεσμεύσεις σε «υψηλό επίπεδο» αποφάσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλες τις νευρολογικές διαταραχές. Μια τέτοια προσπάθεια απεικονίζεται στην πρόσφατη αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όπου δηλώνεται:

«…για την επίτευξη περίθαλψης της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο στα πλαίσια των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, απαιτούνται συνεργασίες για την αντιμετώπιση των νευρολογικών ασθενειών με σκοπό την κατανόηση των κοινών τους παρονομαστών (παράγοντες κινδύνου και προστατευτικά μέτρα), των αρνητικών τους επιπτώσεων και των κοινών προκλήσεων.»

Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αποτελεσματικότητα μέσα από μια συγκεκριμένη οδό στο πρόγραμμα EU4Health.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε την Επιτροπή να αναγνωρίσει πλήρως τις επιπτώσεις των νευρολογικών διαταραχών και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την συνολική ενσωμάτωση της νευρολογικής υγείας στις βασικές της προτεραιότητες στον τομέα των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς προχωρούμε στην φάση ανάρρωσης μετά την πανδημία, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά την νευρολογική υγεία πολλών από όσους ήδη ζούνε με κάποια νευρολογική ασθένεια – και έχει, επίσης, προκαλέσει νευρολογικές επιπλοκές σε κάποιους που διαγνώστηκαν με COVID-19. Παρόλα αυτά οι ασθενείς με άλλα μη μεταδιδόμενα νοσήματα είναι στο επίκεντρο της προσοχής. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε το ότι θα εισακουστεί η φωνή αυτών των ασθενών – τουλάχιστον ένας στους τρείς ανά την Ευρώπη! – καθώς διαμορφώνεται η ανάκαμψη μετά την πανδημία και ο μελλοντικός προγραμματισμός και η εφαρμογή του στο τομέα της υγείας. 

Παραμένουμε στην διάθεση της Επιτροπής και των υπηρεσιών της για την περαιτέρω συζήτηση και προώθηση της παραπάνω ατζέντας. Προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης εμπειρίας με ανθρώπους που ζούνε με νευρολογικές διαταραχές.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Joke Jaarsma, President

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νευρολογικών Συνδέσμων

Καθ. Claudio Bassetti, Πρόεδρος

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νευρολογίας

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

Ewa Kopacz, MEP, EPP, Αντιπρόεδρος EP

Jerszy Buzek, MEP, EEP, Πρώην Πρόεδρος EP

Katerina Konecna, MEP, GUE/NGL, Εισηγητής Πρόγραμμα EU4Health

Frederic Ries, MEP, Αντιπρόεδρος Renew Europe

Miriam Dalli, MEP, S&D Αντιπρόεδρος

Jarostaw Duda, MEP, EPP

Tilly Metz, MEP, Greens, EFA

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Η πολιτική ανακοίνωση όσον αφορά τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, που προέκυψε από την συνάντηση «υψηλού επιπέδου» των Ηνωμένων Εθνών το 2018, όπου όλες οι Κυβερνήσεις αναγνώρισαν ότι «οι ψυχικές διαταραχές και άλλες καταστάσεις ψυχικής και νοητικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των νευρολογικών διαταραχών, συνεισφέρουν στις αρνητικές επιπτώσεις των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο». Η «Ψυχική και Νοητική Υγεία» (Mental Health) – συμπεριλαμβανομένων και των νευρολογικών νοσημάτων – προστέθηκε ως η 5η ομάδα μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, συμπληρώνοντας τις προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του διαβήτη και της πνευμονοπάθειας.

 

Εικόνα 1: Τα πέντε σημαντικότερα μη μεταδιδόμενα νοσήματα και οι αντίστοιχοι παράγοντες κινδύνου, Συνασπισμός Μη Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (NCD Alliance).

 

 • Η πολιτική ανακοίνωση της Παγκόσμιας Υγειονομικής Περίθαλψης για τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, που προωθήθηκε από τους Αρχηγούς Κρατών και τις Κυβερνήσεις στην «υψηλού επιπέδου» συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Υγειονομική Κάλυψη το 2019, υπογραμμίζει το πόσο σημαντική είναι «η εφαρμογή μέτρων που προωθούν και βελτιώνουν την ψυχική και νοητική υγεία και ποιότητα ζωής ως ένα σημαντικό στοιχείο της παγκόσμιας υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης περιεκτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την πρόληψη, μαζί με την πρόληψη της αυτοκτονίας, αλλά και την αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων και άλλων παθήσεων ψυχικής και νοητικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των νευρολογικών παθήσεων».   
 • H εμπεριστατωμένη αναφορά του Γενικού Διευθυντή που προκύπτει από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 2020 (EB 146[8]) που αφορά την εφαρμογή περισσότερων μέτρων με στόχο την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των νευρολογικών διαταραχών. Η αναφορά αναλύει σε πέντε σελίδες τις επιπτώσεις των νευρολογικών διαταραχών και προτείνει πολλαπλές λύσεις. Επίσης, τονίζεται ότι «οι υπάρχουσες δεσμεύσεις σε «υψηλό επίπεδο» αποφάσεων, όπως η ατζέντα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι πολιτικές όσον αφορά στα μη μεταδιδόμενα νοσήματα και στην καθολική υγειονομική περίθαλψη δεν απέδωσαν στις νευρολογικές ασθένειες την πολιτική προτεραιότητα που τους αρμόζει στις εθνικές ατζέντες και απέτυχαν να θέσουν επιτεύξιμες δεσμεύσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την μείωση των επιπτώσεων των νευρολογικών διαταραχών». Επιπλέον, αναφέρεται ότι μόνο το 24% των κρατών έχουν αυτόνομες πολιτικές που αφορούν την νευρολογική υγεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Ζητούμε από την Επιτροπή να αναγνωρίσει πλήρως το σύνολο των επιπτώσεων των νευρολογικών διαταραχών όπως αυτές καταγράφονται στα παρακάτω ευρήματα:

 • Στο περιοδικό «Lancet Neurology» το 2017, οι νευρολογικές διαταραχές αποτελούν την σημαντικότερη αιτία αναπηρίας παγκοσμίως1.
 • Τα τελευταία τριάντα χρόνια ο απόλυτος αριθμός θανάτων από νευρολογικές διαταραχές έχει αυξηθεί κατά 39%. Το 2016 οι θάνατοι αυτοί ήταν εννέα εκατομμύρια ανά χρόνο παγκοσμίως, καθιστώντας τους την δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα2,3.
 • Ένας στου τρείς ανθρώπους εμφανίζει κάποια νευρολογική διαταραχή κατά τη διάρκεια της ζωής του παγκοσμίως4 και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο5.
 • Η διαταραχές του εγκεφάλου κοστίζουν στην Ευρώπη 800 δις. Ευρώ ανά χρόνο. Δηλαδή, περισσότερο από ότι κοστίζουν όλες οι σημαντικές παθήσεις σε συνδυασμό6.
 • Οι διαταραχές του εγκεφάλου αποτελούν την περισσότερο επιβαρυντική ομάδα παθήσεων από τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη7.
 • Μετά από εξήντα δύο χρόνια επίσημης κατάταξης του εγκεφαλικού ως ασθένεια του κυκλοφορικού συστήματος, η Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (International Classification of Diseases; ICD 11)8 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατέταξε το εγκεφαλικό ως ασθένεια του νευρικού συστήματος. Το εγκεφαλικό προσβάλει τον εγκέφαλο και είναι προφανές ότι αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται την φροντίδα νευρολόγου. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει αυτή την αλλαγή υπόψιν της και να την συμπεριλάβει σε δημοσιεύσεις όπως «Αίτια και περιπτώσεις θανάτων στην ΕΕ» από την Eurostat.