25 Νοεμβρίου, 2023 σε Άρθρα, Τα νέα της Ένωσης

Eυρωπαϊκό έργο «i-Care»: Εισαγωγή στις βασικές δεξιότητες φροντίδας της υγείας, κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες ΤΠΕ για τυπικούς και άτυπους φροντιστές

Σκοπός του ευρωπαϊκού έργου i-Care είναι να αναπτύξει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου οι τυπικοί και άτυποι φροντιστές να αποκτήσουν ή/και να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και τις δεξιότητες ΤΠΕ (και τις βασικές δεξιότητες φροντίδας της υγείας, όσον αφορά τους άτυπους φροντιστές) καθώς και να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε καινοτόμους ηλεκτρονικούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Οι στόχοι του i-Care είναι να παρέχει:

  • Δωρεάν πρόσβαση σε Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Μέσα
  • Γνώσεις και Δεξιότητες: Αυξημένη εξειδίκευση για τους φροντιστές
  • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες ένταξης/ολοκλήρωσης για τους άτυπους φροντιστές με χαμηλό επίπεδο προσόντων

Σχετικά με το κύκλο μαθημάτων του i-Care:

Από τη συμμετοχή και παρακολούθηση του συγκεκριμένου κύκλου μαθημάτων, συνολικής διάρκειας 8 εβδομάδων, αναμένεται να ωφεληθούν, τόσο οι τυπικοί (π.χ. νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, κοινωνική λειτουργοί κ.α.) και οι άτυποι φροντιστές (συγγενείς ασθενών, οικιακοί βοηθοί κ.α.), όσο και άτομα που επιζητούν την εκμάθηση ενός τρόπου παροχής αποτελεσματικότερης φροντίδας στους ασθενείς τους. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι (φροντιστές ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνια νοσήματα) αναμένεται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και εξειδικευμένη κατάρτιση, έτσι ώστε να κατακτήσουν ή/και να ενισχύσουν τις βασικές δεξιότητές τους στον τομέα της φροντίδας της υγείας των ασθενών τους, τις κοινωνικές δεξιότητες διαχείρισης των συναισθημάτων και αντιδράσεων τους, καθώς και τις δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων απευθύνεται σε:

Τυπικούς (π.χ. νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, κοινωνική λειτουργοί κ.α.) και άτυπους φροντιστές (π.χ. συγγενείς ασθενών, οικιακοί βοηθοί κ.α.)

Το υλικό επιμόρφωσης του συγκεκριμένου κύκλου μαθημάτων περιλαμβάνει:

  • Βίντεο 
  • Παρουσιάσεις/Έντυπο υλικό  
  • Εργασίες/Δραστηριότητες/Ασκήσεις/Κουίζ αυτοαξιολόγησης 
  • Πλοήγηση σε διαδικτυακούς ιστότοπους 

Επικοινωνία i-Care Project

Άτομο επικοινωνίας: Παναγιώτα Σούρτζη

e-mail: [email protected]