31 Μαΐου, 2024 σε Ανακοινώσεις|Τα νέα της Ένωσης

Συμμετοχή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας στο Future of Healthcare in Greece 2024

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας συμμετείχε με την Πρόεδρο Βάσω Βακουφτσή, το Γενικό Γραμματέα Νίκο Δέδε και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Υποθέσεων Αναστάσιο Σαμουηλίδη στις εργασίες του φετινού Future of Healthcare in Greece την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Ακολουθούν αποσπάσματα των τοποθετήσεων με χρονική σειρά.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Νίκος Δέδες επισήμανε σε ομιλία του πως «σε σχετική του δέσμευση, ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως για τη διαμόρφωση του χάρτη υγείας στη χώρα μας, χρειάζονται συμμαχίες με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Πέντε μήνες μετά, ο Υπουργός Υγείας καλείται να υλοποιήσει τη δέσμευση αυτή και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην υγεία. Χωρίς οδικό χάρτη το φθινόπωρο δεν θα προλάβουμε να προωθήσουμε ως χώρα τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις». Ο Νίκος Δέδες επίσης πρόσθεσε: «Στην κρίσιμη καμπή που βρίσκεται το Σύστημα Υγείας, με τις πολλαπλές δομικές και καθημερινές προκλήσεις, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτή η ανάγκη συνδιαμόρφωσης των πολικών από τους ίδιους τους λήπτες υπηρεσιών. Τόσο ως ένδειξη δημοκρατίας, όσο και επί πρακτικών ζητημάτων λειτουργικότητας, ο ασθενής πρέπει να συμμετέχει με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων, με στόχο τη βελτίωση του Συστήματος Υγείας και την προάσπιση δικαιωμάτων όλων των πολιτών».

Σε Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο «Προς μια Φαρμακευτική Χρήση με Βάση την Αξία», η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Βάσω Βακουφτσή τόνισε πως «όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε τη σημασία της καινοτομίας για τον ασθενή και πώς αυτή πρέπει να προστατεύεται μέσα από υγιή πλέγματα συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος για τη χώρα μας αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραμένει η απλούστευση των διαδικασιών και η δημιουργία ενός φιλικότερου περιβάλλοντος για την καινοτομία, με τον ασθενή να συμμετέχει ενεργά και τεκμηριωμένα σε κάθε διαδικασία χάραξης ανάλογων πολιτικών. Ας μην ξεχνάμε, ότι η πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες δεν αφορά μόνο τον ασθενή, αλλά και τη βιωσιμότητα ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου».

Τέλος, σε Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο «Προμήθεια Ιατρικών Τεχνολογιών με Βάση την Αξία», ο Υπεύθυνος Δημοσίων Υποθέσεων της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας αρχικά αναφέρθηκε στην έννοια της ασθενοκεντρικότητας, όπου τόνισε ότι θα πρέπει να περικλείει την ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των ασθενών και των εκπροσώπων τους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημασία της καταγραφής των εκβάσεων ως παράγοντα του value based healthcare με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών που θα δίνουν την ευκαιρία στους ασθενείς να καταγράφουν την εμπειρία τους με δομημένο τρόπο. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι οι εκβάσεις δεν πρέπει να περιορίζονται στα κλινικά αποτελέσματα, αλλά να διαμορφώνονται με βάση τις συνολικές ανάγκες των ασθενών, καθώς το ζητούμενο είναι όχι μόνο η επιβίωση, αλλά η συνολική ποιότητα ζωής, καταλήγοντας ότι ο βέλτιστος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω μιας ολιστικής, διεπιστημονικής προσέγγισης της θεραπείας, με την εμπλοκή επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων.