25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακοινώσεις, Τα νέα της Ένωσης

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τη φαρμακευτική πολιτική

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας χαιρετίζει τις εξαγγελίες του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τη φαρμακευτική πολιτική, οι οποίες συμπίπτουν πλήρως με τη δέσμη μέτρων που είχε προτείνει η Ένωση ήδη από το καλοκαίρι του 2018 στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, αλλά και με πρόσφατα υπομνήματα που έθεσε στο δημόσιο διάλογο.

Οι εφτά πυλώνες μεταρρυθμίσεων με προεξέχοντες τον ξεχωριστό προϋπολογισμό για την πρόληψη και τη δημόσια υγεία -και όχι αποκλειστικά για τον εμβολιασμό- την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία, την αυστηρή τήρηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, την εξασφάλιση ειδικού κονδυλίου για την κάλυψη των ανασφάλιστων και την περαιτέρω διείσδυση των γενοσήμων θα έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση όλων των πολιτών στη φαρμακευτική φροντίδα.

Οι εξαγγελθείσες μεταρρυθμίσεις συνιστούν διαχρονικές αναγκαιότητες και παραδοχές όλων των εταίρων στο χώρο της υγείας. Για το λόγο αυτό, η υγειονομική κρίση της πανδημίας COVID-19 θα πρέπει να αποτελέσει μοχλό πίεσης για την επίσπευση της υλοποίησής τους και όχι αιτία αναβολών ή καθυστερήσεων, καθώς τα μέτρα θα θωρακίσουν περαιτέρω το σύστημα και την πρόσβαση των πολιτών στη θεραπεία και την πρόληψη, σε μία εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο.

Ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης, ο έλεγχος της συνταγογράφησης και το δικαίωμα πρόσβασης του ασθενούς στο φάρμακό του δεν αποτελούν ένα κλαδικό ζήτημα ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και την φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά έναν από τους πλέον κρίσιμους πυλώνες της υγείας. Για το λόγο αυτό, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί για μία ακόμη φορά το Υπουργείο να προβλέψει την ισότιμη συμμετοχή όλων των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των ασθενών, στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, στο όνομα της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπως ορθά σημείωσε ο κ. Κικίλιας.