25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακοινώσεις, Τα νέα της Ένωσης

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας συμμετείχε σε συνεδρίαση της Βουλής για την ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία

Post placeholder image

H Ένωση Ασθενών Ελλάδας συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.Δ.Ι.Π.Υ. Α.Ε.).

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, ο Διευθυντής της Ένωσης Γιώργος Τσιακαλάκης χαιρέτησε τη νομοθετική πρωτοβουλία για την αξιολόγηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, στη βάση μετρήσιμων δεδομένων και δεικτών.

Ο οργανισμός θα αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο της αξιολόγησης των υγειονομικών μονάδων σε μία σειρά από πτυχές που αφορούν άμεσα την εμπειρία του χρήστη των υπηρεσιών:

  • Προσαρμογή των υπηρεσιών υγείας στις ανάγκες των ασθενών, με όρους υπεύθυνης πληροφόρησης, σεβασμού της αξιοπρέπειας και ενσυναίσθησης
  • Ιατρική φροντίδα οικονομικά προσιτή στον κατάλληλο χρόνο και τόπο
  • Παροχή υψηλής ποιότητας ανθρωποκεντρικής φροντίδας που βασίζεται στη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία και την ισονομία
  • Αντιμετώπιση κακών διοικητικών πρακτικών που προάγουν την αδιαφάνεια και την ταλαιπωρία του πολίτη
  • Καταγραφή και αντιμετώπιση των ιατρικών σφαλμάτων
  • Πάταξη της φυσικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής κακοποίησης

Κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω δεικτών είναι η εμπειρία, τα δικαιώματα και η πλοήγηση του ασθενούς και του πολίτη στο υγειονομικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Δ.Ι.Π.Υ. οφείλει σύμφωνα με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας να συνδυάσει τρεις πυλώνες: 1) την επιστημονική εξειδίκευση, 2) την κατάρτιση στη δημόσια διοίκηση και 3) τη συσσωρευμένη γνώση των εκπροσώπων των ασθενών και εν γένει των ληπτών υγειονομικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τους Groene et al. (2014) η ενεργός συμμετοχή των ασθενών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών υγείας καταγράφει αιτιώδεις σχέσεις με τα επιθυμητές εκβάσεις. Αντίστοιχα, οι Mockford et al. (2012) ανέδειξαν ερευνητικά την ουσιαστική συμβολή των ασθενών στην έγκαιρη ανίχνευση και τεκμηρίωση παθογενειών μέσω της αξιολόγησης ποιότητας. Οι Armstrong et al. (2013) επεκτείνουν την επιχειρηματολογία στο ρόλο των εκπροσώπων των ληπτών υπηρεσιών υγείας στη διάδοση των επιτευγμάτων της αξιολόγησης στην κοινωνία, στη βάση των ομοτίμων.

Για τους παραπάνω λόγους, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι έτοιμη να επωμιστεί το δύσκολο ρόλο της συνευθύνης, καλώντας το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει πρωτοβουλία και τα κοινοβουλευτικά κόμματα να υποστηρίξουν την τροποποίηση του σχεδίου νόμου, ώστε να προβλέπει τη θεσμική συμμετοχή των εκπρόσωπων των ασθενών στο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση οργανισμού.

Παρακολουθήστε παρακάτω τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.