25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακοινώσεις, Τα νέα της Ένωσης

Η ηλεκτρονική υγεία ως προϋπόθεση για την επόμενη ημέρα του υγειονομικού συστήματος

Με παρέμβασή της προς τα Υπουργεία Υγείας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας υπέβαλε τις προτάσεις της για την περαιτέρω αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας, προς όφελος τόσο των πολιτών, όσο και του υγειονομικού συστήματος, στους παρακάτω άξονες:

 • Ανάπτυξη συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεσυμβουλευτικής, με σκοπό τη διευκόλυνση της κατ’ οίκον παροχής υπηρεσιών υγείας και την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.
 • Πλήρης λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς, ο οποίος θα περιλαμβάνει δεδομένα αναφορικά με το ιστορικό του, όπως τις ημερομηνίες προσέλευσης και χρήσης υπηρεσιών υγείας, εισαγωγής σε νοσηλευτικά ιδρύματα, τη διάρκεια νοσηλείας, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν, τα χορηγηθέντα φάρμακα και άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
 • Ολοκλήρωση της διασύνδεσης των μητρώων ασθενών τα οποία καταγράφουν δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής και τις αντίστοιχες εκβάσεις, με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
 • Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, για την εξαγωγή και ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data), με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και της απόδοσης του συστήματος υγείας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα παραμένει την τελευταία δεκαετία ουραγός στην υιοθέτηση ενός ψηφιακού οικοσυστήματος στην υγεία, ανάμεσα στα κράτη μέλη. Το κράτος και οι πολίτες μαζί, οφείλουμε να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα, τοποθετώντας την ηλεκτρονική υγεία στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού, με σκοπό:

 • Τη διασφάλιση της εύκολης και ισότιμης πρόσβασης των πολιτών και των χρόνιων ασθενών στις υγειονομικές υπηρεσίες.
 • Την άρση των γεωγραφικών ανισοτήτων, με την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών.
 • Την προαγωγή της πρόληψης και της εγγραμματοσύνης υγείας.
 • Τη διευκόλυνση της ανταλλαγής και ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των ασθενών, επαγγελματιών υγείας, των υγειονομικών μονάδων και της επιστημονικής κοινότητας.
 • Την ανακούφιση της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση πολύτιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων οι οποίοι θα επενδυθούν σε επείγουσες ανάγκες του υγειονομικού συστήματος.
 • Την αποτελεσματική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των δαπανών.
 • Τη διασφάλιση της ακρίβειας και της πληρότητας των δεδομένων επιδημιολογικής επιτήρησης ασθενειών και καταστάσεων.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας δηλώνει παρούσα με όλες τις δυνάμεις της στις διαδικασίες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην υγεία, καθώς και στην έγκαιρη αντιμετώπιση αναδυόμενων προκλήσεων, όπως η προαγωγή της ηλεκτρονικής εγγραμματοσύνης υγείας των πολιτών.