25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακοινώσεις, Τα νέα της Ένωσης

Η ιστοσελίδα της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας ενισχύει τη διαδικτυακή παρουσία της με την αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας της στη διεύθυνση www.greekpatient.gr/en.

Ο νέος ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας, τα 60 μέλη της και τις κύριες θέσεις και προτάσεις των εκπροσώπων των ασθενών για όλο το φάσμα της πολιτικής υγείας. Επιπλέον, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν στην αγγλική γλώσσα για μία ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με τις χρόνιες παθήσεις, τα δικαιώματα των ασθενών και τη δημόσια υγεία.

Η πρωτοβουλία της Ένωσης απαντά στην ανάγκη δημιουργίας μίας γέφυρας υπεύθυνης ενημέρωσης προς άτομα που κατοικούν στη χώρα αλλά δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και ταυτόχρονα ενισχύει το περιφερειακό και διεθνές προφίλ του εθνικού φορέα των χρόνιων ασθενών.