Ιδρύματα

Μια βασική πηγή χρηματοδότησης των δράσεων της Ένωσης είναι οι χορηγίες και οι δωρεές από ιδρύματα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υποστηρικτές των έργων μας.