Οι οριζόντιες παρεμβάσεις της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας στην κοινότητα των χρόνιων ασθενών αλλά και στο γενικό πληθυσμό, αφορούν δυναμικές καμπάνιες επικοινωνίας πάντοτε με την καθοδήγηση της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Με δημιουργικότητα και ενθουσιασμό, οι καμπάνιες αυτές δίνουν φωνή σε όσους αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις, προωθώντας σημαντικά ζητήματα δημόσιας υγείας, προασπίζοντας τα δικαιώματα των ασθενών, αλλά και συνηγορώντας στην υιοθέτηση νέων πολιτικών υγείας.