25 Νοεμβρίου, 2023 σε Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες "Νίκη" - Victor Artant, Τα νέα των Μελών

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης εφήβων και ενηλίκων

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες “Νίκη” – Victor Artant θέτει σε λειτουργία το “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης εφήβων και ενηλίκων”, το οποίο θα εξυπηρετεί απογευματινές ώρες.
ΣΚΟΠΟΣ:
Η καλλιέργεια των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της προσωπικότητας τους μέσω της επαφής τους με μια ποικιλία εναλλακτικών δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η ομαδικότητα, η συνεργατικότητα, η αίσθηση του «ανήκει» αποτελούν βασικό άξονα λειτουργίας του προγράμματος και το πλαίσιο μέσα στο οποίο καθίσταται δυνατή η εκδήλωση της προσωπικής ανάγκης για έκφραση και δημιουργία.
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:
Πραγματοποιείται μέσα από προγράμματα Σωματικής Έκφρασης, χοροθεραπείας – ψυχοκινητικής θεραπείας, μουσικοθεραπείας, θεατρικού παιχνιδιού, εικαστικής θεραπείας, ειδικής φυσικής αγωγής και κολύμβησης, καθώς και προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής, επαγγελματικού προσανατολισμού και κοινωνικοποίησης.