25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας, Τα νέα των Μελών

«ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ …άτομα με άνοια» | Λάβετε μέρος στο δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης φροντιστών ατόμων με άνοια

Λαμβάνοντας υπόψιν τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας στις ζωές των συμπολιτών μας με άνοια και των οικογενειών τους, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε την έναρξη ενός καινοτόμου για τη Περιφέρεια μας προγράμματος “Μαθαίνω να φροντίζω άτομα με Άνοια” με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Εταρείας Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας.

Λίγα Λόγια για το πρόγραμμα:
Η δράση «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ …άτομα με άνοια»
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η δωρεάν εκπαίδευση (τηλε-εκπαίδευση σύγχρονη και ασύγχρονη) και υποστήριξη φροντιστών ατόμων με άνοια και διαμένουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων περιλαμβάνει διαδικτυακά σεμινάρια, τα οποία θα πραγματοποιούνται Τρίτη και Τετάρτη (6:00μμ μέχρι 9:00μμ) καθώς και ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης. Θα επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες των φροντιστών, παρέχοντας:
 Πρόσβαση σε απαραίτητη πληροφόρηση για τα συμπτώματα άνοιας, την εξέλιξη και τις διαθέσιμες θεραπείες.
 Συγκεκριμένες δεξιότητες που επιτρέπουν αποτελεσματική αντιμετώπιση της σωματικής, ψυχολογικής και οικονομικής επιβάρυνσης της άνοιας.
 Ατομικές ή /και ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης.
Παράλληλα θα δοθούν οι κατάλληλες γνώσεις για την πρόληψη στην ψυχική υγεία συνεπειών ενδεχόμενου νέου κύματος της πανδημίας.
Απευθύνεται σε:
1. Οικογενειακούς φροντιστές ατόμων με άνοια
2. Επαγγελματίες φροντιστές ατόμων με άνοια
3. Λοιπούς φροντιστές ατόμων με άνοια
Στοχεύει
Τα άτομα που εμπλέκονται στην φροντίδα των ατόμων με άνοια τυπικά ή άτυπα, μέσα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα μάθουν:
 Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά των ανοϊκών διαταραχών και τις διαστάσεις του ρόλου τους ως φροντιστές.
 Να αναγνωρίζουν προβληματικές καταστάσεις που σχετίζονται με την παροχή φροντίδας ατόμου με άνοια και να τις επιλύουν.
 Να εμπλέκουν το άτομο με άνοια σε δραστηριότητες με νόημα ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.
 Να εποπτεύουν δραστηριότητες σωματικής και νοητικής ενδυνάμωσης για το άτομο που φροντίζουν.
 Να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων για να παρέχουν στο άτομο προσωποκεντρική φροντίδα.
Με την παρακολούθηση ατομικών ή/ και ομαδικών συνεδριών, οι φροντιστές θα είναι σε θέση να:
 Να ενισχύσουν στοιχεία που συμβάλλουν στην ψυχική τους ανθεκτικότητα.
 Να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στην καθημερινότητά τους.
Προϋποθέσεις
Οι οικογενειακοί, επαγγελματίες και λοιποί φροντιστές, που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
2. Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.
3. Να φροντίζουν άτομο που έχει διαγνωστεί με άνοια.
4. Το άτομο με άνοια που φροντίζουν να μη διαμένει σε οργανωμένη δομή φιλοξενίας ή φροντίδας, αλλά στην οικία του.
5. Το άτομο με άνοια που φροντίζουν να διαμένει στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Πληροφορίες και Αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Δομής “Γέφυρα” www.gefyra.com.gr, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr, της “Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών Χαλκίδας” www.alzheimer-chalkida.org αλλά και να απευθύνονται στα γραφεία της Δομής “ΓΕΦΥΡΑ”:

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – ΠΣΤΕ,
Δομή ΓΕΦΥΡΑ
2ος όροφος, Τηλ.: 22310 28725
e-mail: [email protected]

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας
Ι. Γιδογιάννου 31, 33100, Άμφισσα
Ισόγειο
Τηλ.: 22653 50671

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας
(Κεντρικό Δημαρχείο)
Εθνικής Αντιστάσεως 1 ,36100, Καρπενήσι
Τηλ.: 22373 52306, 52304

4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39 , 32131, Λιβαδειά
Ισόγειο
Τηλ.: 22613 50106

5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας
Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα
1ος ̈Οροφος, Γραφείο 120 Β
Τηλ.: 22213 53932-3

Κάθε ενδιαφερόμενος φροντιστής για να συμμετάσχει στην παρούσα δράση θα πρέπει: Να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής Ωφελούμενου» για τη δράση «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ …άτομα με άνοια» η οποία έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Δομής «ΓΕΦΥΡΑ» www.gefyra.com.gr και η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Δηλώσεις Συμμετοχής :
https://gefyra.com.gr/8991-9095—drasi–aitisi-fysiko-prosopo
Ημερομηνίες δήλωσης συμμετοχής : Από 14/05/2021 έως 31/05/2021
Διάρκεια του Προγράμματος: Από 1/06/2021 έως 23/07/2021Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση, απορία στο τηλ. : 2221181071