ΑΚΕΣΩ

Κόσμων 6, 712 02 Ηράκλειo

ΑΚΕΣΩ

Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης είναι ένας Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2003 και καλύπτει όλους τους Νομούς της Κρήτης.

Μέλη μας είναι οι ασθενείς, το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον ασθενών,  αλλά και εθελοντές που επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο μας.

Οι στόχοι μας είναι:

  • Ενημέρωση των μελών και του κοινωνικού συνόλου σε θέματα πρόληψης , νέων μεθόδων θεραπείας και αποκατάστασης που αφορούν τους ρευματοπαθείς.
  • Διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας, οργάνωση των απαραίτητων υποδομών και επάνδρωση τους με κατάλληλα εκπαιδευμένους παροχούς εξειδικευμένων υπηρεσιών.
  • Στήριξη και αλληλοβοήθεια των μελών μας και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
  • Προαγωγή της έρευνας για την αιτιοπαθογένεια και θεραπεία των ρευματικών νοσημάτων.

Τα νέα του Συλλόγου