ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ηρακλείου

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ηρακλείου

Η “Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Ηρακλείου” με διακριτικό τίτλο “Αλληλεγγύη” είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2005 από ομάδα εθελοντών επαγγελματιών υγείας και από συγγενείς ασθενών.

Κύριος σκοπός του σωματείου είναι να προωθήσει την κατανόηση της άνοιας και να υποστηρίξει την δράση όλων όσων έχουν σχέση ή ενδιαφέρον που αφορά στην άνοια και τη νόσο Alzheimer στα πλαίσια του Νομού Ηρακλείου και ευρύτερα.

Αναλυτικότερα, στους σκοπούς της “Αλληλεγγύης” περιλαμβάνονται η υποστήριξη της έρευνας για τις αιτίες, την βελτίωση της διάγνωσης, της θεραπείας της νόσου Alzheimer και των συναφών διαταραχών, όπως η αγγειακή άνοια, η άνοια με σωμάτια του Lewy, οι άνοιες του μετωπιαίου και κροταφικού λοβού, η νόσος Creutzfeldt-Jacob, οι άνοιες από μεταβολικά αίτια, οι τραυματικές άνοιες, οι άνοιες που οφείλονται σε λοιμώξεις, οι άνοιες που σχετίζονται με τοξικά αίτια και ανεπάρκεια βιταμινών και άλλες μορφές άνοιας.

Σημαντικός στόχος της “Αλληλεγγύης” είναι και η παροχή συμβουλών για την φροντίδα των ασθενών, πληροφόρησης και υπηρεσιών για τους προσβληθέντες και τις οικογένειες τους. Στα πλαίσια αυτά ενισχύεται η παροχή αμοιβαίας βοήθειας μελών των οικογενειών των ασθενών για να μειωθεί το κοινωνικό, οικονομικό και συναισθηματικό κόστος από την μακροχρόνια φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από άνοια.

Τα νέα του Συλλόγου