Είμαστε μαζί

Σύλλογος Ασθενών με Νεοπλασία Φίλων & Οικογενειών Β.Δ. Ελλάδας

Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 2, Ιωάννινα, T.K. 45444

Είμαστε μαζί

Σύλλογος Ασθενών με Νεοπλασία Φίλων & Οικογενειών Β.Δ. Ελλάδας

Ο Σύλλογος Ασθενών με Νεοπλασία, Φίλων και Οικογενειών “Είμαστε μαζί” είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με τους εξής σκοπούς:

  • Η αλληλοβοήθεια, η αλληλοϋποστήριξη, η συμπαράσταση και η φροντίδα των ασθενών με  και των οικογενειών τους
  • Η ενημέρωση, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προώθηση δράσεων για την βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών με νεοπλασία.
  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση και την σωστή ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με σκοπό την «απενοχοποίηση», την καταπολέμηση του στιγματισμού των ασθενών με νεοπλασία, καθώς και των οικογενειών τους, και η αποκατάσταση της ανθρώπινης αξίας και της αξιοπρέπειάς τους
  • Η ανάπτυξη και υποστήριξη πρωτοβουλιών και η λήψη μέτρων για την ψυχολογική στήριξη των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν ή υποβάλλονται σε θεραπείες κατά της νόσου, καθώς και η ψυχολογική στήριξη των οικείων τους και η προετοιμασία και ενημέρωση τους για την αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινής τους ζωής
  • Η συνεργασία με ειδικό επιστημονικό προσωπικό επαγγελματιών υγείας των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, κρατικών ή ιδιωτικών, με σκοπό την άμεση επαφή ιατρών και ασθενών και η ορθή ενημέρωση των τελευταίων σχετικά με τα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης στη θεραπεία κατά της νόσου
  • Η αλληλοβοήθεια και η στήριξη των μελών σχετικά με την αποκατάσταση τους και την άμεση επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο
  • Η ενημέρωση και πληροφόρηση των ασθενών και των οικογενειών τους σχετικά με τα δικαιώματα που τους παρέχει η κείμενη νομοθεσία και τις παροχές που δικαιούνται από τα ασφαλιστικά τους ταμεία
  • Η ανάπτυξη και υποστήριξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν και καταλήγουν σε όφελος (σωματικό, ψυχοκοινωνικό, ηθικό, συναισθηματικό, μορφωτικό) για τους ασθενείς με νεοπλασία καθώς και η οικονομική τους ενίσχυση με δράσεις της εταιρείας οι οποίες εντάσσονται στους νόμιμους σκοπούς της
  • Η προώθηση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των μελών και η δημιουργία οικογενειακού και ζεστού περιβάλλοντος μεταξύ τους, ως παράγοντα που ενισχύει και προάγει την αποκατάσταση της υγείας τους και την επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Τα νέα του Συλλόγου