ΕΠΙΟΝΗ

Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών

Βίκτωρος Ουγκώ 15, Μεταξουργείο ΤΚ 10437, Αθήνα

ΕΠΙΟΝΗ

Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών

Η ΕΠΙΟΝΗ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και υποστηρίζεται από μια Επιστημονική και Ελεγκτική Επιτροπή. Η γενική συνέλευση του σωματείου πραγματοποιείται το Δεκέμβριο κάθε έτους.

Είμαστε μέλη Ευρωπαικών και Ελληνικών οργανισμών. Το σωματείο μας είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και ενεργό μέλος του Ευρωπαικού δικτύου οργανώσεων φροντιστών (Eurocarers), του Mental Health Europe (ΜΗΕ), της Ευρωπαικής ομοσπονδίας παρόχων υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία (EASPD) και της Ευρωπαικής ομοσπονδίας συλλόγων οικογενειών ατόμων με ψυχική νόσο (EUFAMI).

Στόχος μας είναι η συνηγορία υπερ ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης άτυπων, οικογενειακών φροντιστών ατόμων που ζουν υπο το βάρος σωματικής ή ψυχικής πάθησης, αναπηρίας ή εθισμού. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ενημέρωση, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με ορθές πρακτικές, παροχή στους φροντιστές πρακτικών συμβουλών και υποστήριξης καθώς και διευκόλυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Προσπαθούμε επίσης να τους βοηθήσουμε να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους από τις τοπικές τους κοινότητες. Προκειμένου να υλοποιήσει το όραμά του για τους άτυπους ή ανεπίσημους φροντιστές στην Ελλάδα το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ προωθεί αλλαγές πολιτικής μέσω της σχετικής νομοθεσίας.

Τα νέα του Συλλόγου