ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με καρκίνο

Κόσμων 6, 712 02 Ηράκλειo

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με καρκίνο

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με καρκίνο «Η Ηλιαχτίδα» ιδρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο από ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Σκοποί του Συλλόγου, όπως αναφέρονται και στο Καταστατικό είναι:

  • Η παροχή στα παιδιά με νεοπλασία που κατάγονται από την Κρήτη ή νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης και στις οικογένειές τους ηθικής και υλικής συμπαράστασης και μέριμνας.
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τον κοινού πάνω στο πρόβλημα της παιδικής νεοπλασίας και η ενίσχυση, προβολή και διάδοση της ιδέας παροχής κάθε μορφής βοήθειας σε παιδιά με νεοπλασία.
  • Οι παντός είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις που ενισχύουν ηθικά και οικονομικά τα σωματείο.

Τα νέα του Συλλόγου