ΝΙΚΗ – VICTOR ARDANT

Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Αυτισμό

Καλαμακίου & Ερεχθείου 31 17455, Άλιμος

ΝΙΚΗ – VICTOR ARDANT

Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Αυτισμό

Από το 2000 δημιουργήθηκε ως μια εναλλακτική πρόταση ο Επιστημονικός Σύνδεσμος ΝΙΚΗ.

Λειτούργησε από μια επιστημονική ομάδα σε συνεργασία με μια αντίστοιχη ομάδα ατόμων με αναπηρίες και γονέων.

Ο σύνδεσμος είναι νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με Αρ. Καταστ 6450/1998, είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης γονέων και κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες,  μέλος της Πανελλήνιας Αθλητικής Ομοσπονδίας Α.μεΑ. καθώς και μέλος της διεθνούς οργάνωσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία F.T.I.

Τα νέα του Συλλόγου