ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία

Αναστασίου Τσόχα 18 – 20, 115 21 Αθήνα

ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία – Θαλασσαιμία – ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α, ιδρύθηκε το 1980 και είναι η πρώτη σε διεθνές επίπεδο πρωτοβάθμια κοινωνικο-συνδικαλιστική οργάνωση, που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους θαλασσαιμικούς, με κύριο στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στελεχώνεται και διοικείται αποκλειστικά από τους ίδιους  ενώ τα μέλη του είναι θαλασσαιμικοί απ’ όλη την Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός των θαλασσαιμικών σε ολόκληρη τη χώρα είναι περίπου 3100 και τα δύο τρίτα από αυτούς βρίσκονται στην Αθήνα.

Κατά την πολυετή του παρουσία, ο ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α έχει πρωτοστατήσει στη διεκδίκηση μέτρων που βελτιώνουν την ιατρική περίθαλψη των πασχόντων, διευκολύνουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση, προωθούν την κοινωνική τους ένταξη και γενικά την ισότιμη και πλήρη συμμετοχή τους στην Κοινωνία. Η μεγάλη κοινωνική προσφορά του Συλλόγου αποδεικνύεται και δικαιώνεται από την τεράστια αλλαγή του τρόπου ζωής και τη βελτίωση της γενικής εικόνας των πασχόντων η οποία επιτεύχθηκε κατά την τελευταία 20ετία, χάρη στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ιατρικής αφενός και αφετέρου στην αποτελεσματική παρέμβαση και πίεση που άσκησε όλα αυτά τα χρόνια ο σύλλογος προς την πολιτεία. Η παρέμβαση αυτή είχε σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεσματικότητα και οδήγησε στην καθιέρωση θετικών μέτρων και ευνοϊκών ρυθμίσεων με την ψήφιση νομοθετημάτων βελτιώνοντας τη θέση των θαλασσαιμικών στην κοινωνία.

Τα νέα του Συλλόγου