Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών

Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Alzheimer και Συγγενείς Διαταραχές

Ορφέως 12, ( ΠαλαιόΓενικό Νοσοκομείο) Σέρρες,Τ.Κ. 62122

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών

Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Alzheimer και Συγγενείς Διαταραχές

Ο Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Alzheimer και Συγγενείς Διαταραχές (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. Σερρών ιδρύθηκε το 1998 και προέκυψε από την αναγκαιότητα δημιουργίας και λειτουργίας μιας κοινοτικής δομής με πρωταρχικό σκοπό της την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την επανένταξη των ατόμων με ψυχιατρικές εμπειρίες που ζουν στην κοινότητα με την οικογένειά τους ή μόνοι τους. Η έλλειψη παρόμοιων εξω-νοσοκομειακών δομών κατέστησε επιτακτική αυτή την ανάγκη.

Μέχρι σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Σερρών, λειτουργούν μόνο δύο (2) ψυχιατρικές δομές: το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και η Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου. Ωστόσο, δε λειτουργεί καμία ενδιάμεση δομή που να προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με στόχο την ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων που βιώσαν την οξύτητα του ψυχικού πόνου, στιγματίστηκαν γι’ αυτό και αποκλείστηκαν κοινωνικά, με φυσικό αποτέλεσμα να στερούνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τους (πχ. εργασία, κοινωνική δικτύωση, διαμονή κτλ). Το σημαντικό αυτό κενό επιχειρεί να καλύψει ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών μέσα από την εθελοντική προσφορά του και το πολυπαραγοντικό του έργο.

Η Ταυτότητα του Συλλόγου

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών είναι μια εθελοντική, μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική οργάνωση. Είναι επίσημα εγγεγραμμένος στα Εθνικά Μητρώα Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας του ΥΥΚΑ και στα Ειδικά Μητρώα Εθελοντικών ΜΚΟ. Είναι επίσης Ειδικά Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας (ΦΕΚ Φύλλο Β’, τεύχος 1053/04-04-12), ενώ διαθέτει σε ισχύ Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ. Έχει βραβευτεί 2 φορές από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια της «Κοινωνίας των Πολιτών» για την εθελοντική προσφορά του στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Τα νέα του Συλλόγου