ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Δεστούνη 6, Αθήνα, ΤΚ 111 43

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Η δημιουργία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Η Αγία Σοφία» ξεκίνησε, άτυπα τον Οκτώβριο του 2011, όταν κάποιοι, με αδικαιολόγητες προφάσεις, έκλεισαν το μοναδικό δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο της Ελλάδας στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Γονείς καρδιοπαθών παιδιών, λίγοι αρχικά, που πολύ γρήγορα γίναμε πολλοί, ξεκινήσαμε, αμέσως και αυθόρμητα, αγώνα για την αποκατάσταση της αλήθειας και την επαναλειτουργία του Κέντρου. Παραστάσεις διαμαρτυρίας στους κωφεύοντες αρμοδίους, δημοσιοποίηση του προβλήματος στα ΜΜΕ, έκδοση δελτίων τύπου, προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι, ενδεικτικά, μερικές από τις ενέργειές μας.

Σε αυτή μας την προσπάθεια έγινε συνείδηση ότι ο αγώνας μας θα ήταν πιο αποτελεσματικός, αν ήμασταν «οργανωμένοι». Έτσι, γεννήθηκε ο «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες “Η Αγία Σοφία”».

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» δημιουργήθηκε για να στηρίζει με κάθε τρόπο τα παιδιά που πάσχουν από συγγενή καρδιοπάθεια και τις οικογένειές τους.

Για μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απρόσκοπτη λειτουργία του μοναδικού δημόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της Ελλάδας στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», την οποία στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο.

Αγωνιζόμαστε, γιατί πιστεύουμε πως κάθε παιδί πρέπει να έχει, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, την ιατρική περίθαλψη που χρειάζεται στην Ελλάδα και, αν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, να μπορεί να μεταβεί στο εξωτερικό, χωρίς οποιουδήποτε είδους εκπτώσεις για τη διασφάλιση της υγείας του.

Ειδικότερα, οι σκοποί του Συλλόγου μας, όπως αναφέρονται στο καταστατικό του, είναι:

  1. Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες και των γονέων και κηδεμόνων αυτών.
  2. Η επιδίωξη και διεκδίκηση απρόσκοπτης και βέλτιστης λειτουργίας του μοναδικού δημόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της χώρας, το οποίο λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» με την επωνυμία “Ειδικό Κέντρο Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα Παιδιά” (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.).
  3. Η επιδίωξη και διεκδίκηση της αναγκαίας στελέχωσης του ως άνω Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εις τρόπον ώστε οι μικροί ασθενείς να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική και νοσηλευτική αντιμετώπιση.
  4. Η επιδίωξη για την ταχύτερη δυνατή χειρουργική αντιμετώπιση των μικρών καρδιοπαθών ασθενών με αντίστοιχο περιορισμό της λίστας αναμονής στο ελάχιστο δυνατό.
  5. Η επιδίωξη εξασφάλισης ψυχολογικής βοήθειας και στήριξης τόσο των μικρών καρδιοπαθών ασθενών, όσο και των γονέων και κηδεμόνων αυτών.

 

Τα νέα του Συλλόγου