ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

28ης Οκτωβρίου 1, 34100 Χαλκίδα, Εύβοια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας  ιδρύθηκε το 2009 από συγγενείς  ατόμων με άνοια. Είναι  Μη Κερδοσκοπικός Οργανσμός (ΜΚΟ) και μέλος της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αlzheimer. Σκοπός του Σωματείου είναι η δημιουργία συνθηκών και υπηρησιών για την καλύτερη ποιότητα  ζωής των ασθενών με άνοια και των περιθαλπόντων τους. Στόχοι του είναι η δημιουργία δομής, η υποστήριξη της έρευνας ως προς τις αιτίες, την βελτίωση της διαγνώσεως, την θεραπεία και φροντίδα των πασχόντων από την νόσο Alzheimer και συγγενείς διαταραχές (όπως άνοιες του μετωπιαίου λοβού, άνοια με σωμάτια LEWY, αγγειακή άνοια κ. α.).

H παροχή συμβουλών  και πληροφόρησης  υπηρεσιών για την φροντίδα των ασθενών προς τις οικογένειές τους.  Επίσης η παροχή  συμβουλών  αμοιβαίας βοήθειας  προς τα μέλη των οικογενειών των ασθενών,  προκειμένου να μειωθεί το κοινωνικό,  οικονομικό και συναισθηματικό κόστος από την μακρόχρονη φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από άνοια.

Η δράση του Σωματείου εκτείνεται σε όλη την Εύβοια, αλλά και σε όποια άλλη περιοχή εκτός αυτής κληθεί να προσφέρει βοήθεια (εκπαίδευση περιθαλπόντων και επαγγελματιών υγείας,  ενημέρωση του κοινού).  Το προσωπικό του Σωματείου αποτελείται από εθελοντές (επαγγελματίες υγείας, γραμματειακή υποστήριξη κ.α.).

Τα νέα του Συλλόγου