ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ

Νομικός Σύμβουλος Ασθενών Ελλάδος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ

Νομικός Σύμβουλος Ασθενών Ελλάδος

Ο Αναστάσιος Σαμουηλίδης είναι δικηγόρος Αθηνών.