ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η Αθηνά Αλεξανδρίδου είναι Πρόεδρος του Συλλόγου VHL Ελλάδος και συνταξιούχος καθηγήτρια αγγλικών. Η επαγγελματική της διαδρομή συμπεριλαμβάνει και τη μηχανογραφημένη λογιστική.