ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Δημήτρης Αθανασίου είναι ιδρυτικό μέλος των «95 -Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς» και εκπρόσωπος ασθενών στο MDA HELLAS. Επίσης είναι μέλος της Παιδιατρικής Επιτροπής PDCO του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, μέλος Δ.Σ. του  Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών, του Παγκόσμιου Σωματείου Duchenne – WDO και του EURORDIS. Τέλος συμμετέχει σε σειρά επιτροπών και ομάδων εργασίας όπως το IRDiRC- International Congress Of Research On Rare And Orphan Diseases και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς ERN