ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ

Γ' Αντιπρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ

Γ' Αντιπρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Ο Γιώργος Καλαμίτσης είναι πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» από το 2012, και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας από το 2017. Επίσης είναι μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης και υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου δράσης για την εκρίζωση της ιογενούς ηπατίτιδας C στην Ελλάδα, και μέλος του Hepatitis B & C Public Policy Association. Τα έτη 2015 και 2016 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του οργανισμού World Hepatitis Alliance.