ΜΑΙΡΗ ΧΗΝΑΡΗ

Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου

    ΜΑΙΡΗ ΧΗΝΑΡΗ

    Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου

    Η Μαίρη Χήναρη είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. και πτυχιούχος τηςΑνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, καθώς και της Δραματικής Σχολής Βεάκη. Στον επαγγελματικό τομέα είναι ηθοποιός. Τέλος, είναι εθελνόντρια στον Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. από το 2008.