ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

    ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

    Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

    Ο Σταύρος Τερζάκης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επίσης, είναι μέλος Δ.Σ.και Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιατρικών προγραμμάτων και Αιμοδοσίας στην Ενωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος & Φίλων και και Μέλος της ΕΠΙΟΝΗ (Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών). Τέλος είναι απόφοιτος του EUPATI (European Patient Academy for Therapeutic Innovation).