ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ

    Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

    Ο Δημήτρης Συκιώτης είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διαβήτη και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη.